Về chúng tôi
Tập Đoàn HÒA LẠC GROUP vững mạnh nhờ uy tín

Khách hàng

Đối tác và khách hàng là phần không thể tách rời của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đến nay, HL-Tech đã chắp nối được với nhiều tập đoàn, công ty trong và ngoài nước. Cụ thể, trên sơ đồ sau:
Co cau to chuc
Ngoài ra chúng tôi còn hợp tác toàn diện với các đơn vị nghiên cứu và phát triển trong và ngoài nước.
- Viện Tự động hóa – Viện Khoa học và Công nghệ -BQP
- Viện Vật lý kỹ thuật- Viện Khoa học và Công nghệ-BQP
- Viện Công nghệ thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ-BQP