HÒA LẠC GROUP

Công nghệ thống tin - Phần cứng

Công nghệ thông tin - Phần cứng

• Tư vấn thiết kế hệ thống điện nhẹ..

• Cung cấp, lắp đặt thiết bị, hạ tâng mạng LAN, máy móc hạ tầng công nghệ thông tin.

• Bảo trì, bảo dưỡng.

Bảo trì, bảo dưỡng