HÒA LẠC GROUP

Thiết bị Cứu hộ cứu nạn

Thiết bị Cứu hộ cứu nạn

• Đèn chiếu xa chuyên dụng: chịu nước.

• Đèn chiếu xa chuyên dụng: chịu nước.

• Thiết bị quan sát dưới nước hỗ trợ tìm kiếm, …

• Thiết bị bay không người lái(UAV) rành cho cứu hộ cứu nạn.

• Phao cứu sinh.

• Thiết bị thông tin liên lạc…

Đèn chiếu xa chuyên dụng

Đèn chiếu xa chuyên dụng 2