HÒA LẠC GROUP

Công nghệ thông tin - Phần mềm

Công nghệ thông tin - Phần mềm

• Tư vấn giải pháp – sản phẩm.

• Phân tích thiết kế.

Bảo trì, bảo dưỡng

• Phát triển sản phẩm.

• Triển khai, vận hành.

• Bảo trì hệ thống.